Hoppa till innehåll

Budgetpropositionens innehåll

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar. Statens budgetproposition består av en allmän motivering, en siffertabell och en detaljmotivering samt möjliga bilagor. I den allmänna motiveringen redogörs bl.a. för de ekonomiska utsikterna samt för budgetens finanspolitiska utgångspunkter och målsättningar. I siffertabellen presenteras i sin tur en beräkning i tabellform av såväl statens inkomster som av olika förvaltningsområdens anslag. Detaljmotiveringen innehåller som namnet säger specifik information om bl.a. förvaltningsområdenas resultatmål och anslag.Användning av servicen

Välj först det året som du vill och från den öppnande sida den publikationen som du vill bläddra.

Finansministeriet, PB 28, 00023 Statsrådet, tfn 0295 16001
kirjaamo.vm@gov.fi