Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 112/2013 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2014

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 112/2013 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2014.

Helsingfors 21 november 2013

Statsminister

JYRKI KATAINEN

Finansminister Jutta Urpilainen