Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2018  

  2017  

  2016  

  2015  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2012

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en tredje tilläggsbudget för 2012.

Helsingfors den 18 oktober 2012

Statsministerns ställföreträdare, finansminister

JUTTA URPILAINEN

Budgetråd Juha Majanen