Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
Statens budgetpropositioner

Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 


År 2003Budgeten


Andra kompletterande proposition (3.12.2002)

Kompletterande proposition (25.11.2002)

Budgetpropositionen (17.9.2002)

Tilläggsbudgeten


Komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen (24.10.2003)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (10.10.2003)

Första tilläggsbudgetpropositionen (23.5.2003)


 
Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET telefon 0295 16001
e-postadress valtiovarainministerio@vm.fi