Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 


År 2019Budgeten


Kompletterande proposition (15.11.2018)

Budgetpropositionen (14.9.2018)


 
Finansministeriet PB 28 00023 STATSRĂ…DET telefon 0295 16001
e-postadress valtiovarainministerio@vm.fi