Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2017  

  2016  

  2015  

  2014  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 


År 2013Budgeten


Kompletterande proposition (22.11.2012)

Budgetpropositionen (17.9.2012)

Tilläggsbudgeten


Femte tilläggsbudgetpropositionen (12.12.2013)

Fjärdje tilläggsbudgetpropositionen (24.10.2013)

Tredje tilläggsbudgetpropositionen (12.9.2013)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (5.9.2013)

Tilläggsbudgetpropositionen (23.5.2013)


 
Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET telefon 0295 16001
e-postadress valtiovarainministerio@vm.fi