Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 


År 2018Budgeten


Kompletterande proposition (16.11.2017)

Budgetpropositionen (19.9.2017)

Tilläggsbudgeten


Tilläggsbudgetpropositionen (31.5.2018)


 
Finansministeriet PB 28 00023 STATSRĂ…DET telefon 0295 16001
e-postadress valtiovarainministerio@vm.fi