Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
         01. Ränta på statsskulden
              90. Ränta på statsskulden
         09. Övriga utgifter för statsskulden

Statsbudgeten 2019

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 170 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, preskriberade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition.

Förklaring: Skulden i euro uppgick vid utgången av 2017 till 104 762 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 1,19 %. Som beräkningsantagande för 2019 års upplåning har använts 0,0 procents ränta för ränteperioder på 3 månader och 1,2 procents ränta för ränteperioder på 10 år.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är ränteinkomster från statslån och inkomster som flyter in från derivat som skyddar räntebetalningen i fråga om statslån.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)

  
Serieobligationslån1 170
Övriga obligationslån5
Övriga masskuldebrevslån-3
Skuldförbindelselån-3
Skuldebrevslån och övriga lån1
Sammanlagt1 170

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Preciserad uppskattning-51 000
Sammanlagt-51 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget1 170 000 000
2018 budget1 221 000 000
2017 bokslut1 324 939 712