Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete
              51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete
              52. Vissa understöd
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd för kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska

2) till främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Samernas kultur- och språkboverksamhet850 000
Främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens800 000
Sammanlagt1 650 000

För stöd till kultur- och språkboverksamhet utanför Sameområdet anvisas dessutom 250 000 euro under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-300
Utvidgning av samernas kultur- och språkboverksamhet150
Sammanlagt-150

2019 budget1 650 000
2018 budget1 800 000
2017 bokslut4 150 000