Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
              30. Understöd för programmet Studier i rörelse
              50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
              52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

30. Understöd för programmet Studier i rörelse (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för genomförande av programmet Studier i rörelse.

Förklaring: Det är meningen att anslaget ska användas för verksamhet inom utbildning på andra stadiet, men det ingår också pilotförsök på högre nivå.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Studier i rörelse-verksamheten2 800
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-7 000
Sammanlagt-4 200

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget2 800 000
2018 budget7 000 000
2017 bokslut7 000 000