Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
              01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd
              52. Statsborgen för studielån
              55. Studiepenning och bostadstillägg
              57. Måltidsstödet till högskolestuderande
              59. Stöd för skolresor
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 441 206 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring: Regeringen lämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd. Enligt lagförslaget ska en studerande som är yngre än 20 år och som är berättigad till förhöjd studiepenning på grund av familjens små inkomster samt en studerande som är yngre än 17 år och studerar vid gymnasieutbildning eller yrkesinriktad utbildning och vars familj har små inkomster ha rätt till ett läromedelstillägg till studiepenningen från och med den 1 augusti 2019. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om stödtiden under läsåret för studerande i gymnasieutbildning ska harmoniseras med bestämmelserna om stödtiden för studerande i yrkesutbildning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Studiepenning för högskolestuderande280 826 000
Studiepenning för studerande vid andra läroanstalter141 330 000
Bostadstillägg20 000 000
Sammanlagt442 156 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Harmonisering av antalet studiestödsmånader inom utbildning på andra stadiet1 700
Läromedelstillägg fr.o.m. 1.8.20195 200
Minskning av antalet stödtagare inom yrkesutbildningen-13 000
Studiestödsreformen (L 4/2017)-3 100
Utvidgning av rätten till studiestöd till studerande som passerat läropliktsåldern (överföring från moment 29.01.53)1 080
Sammanlagt-8 120

2019 budget441 206 000
2018 I tilläggsb.300 000
2018 budget449 326 000
2017 bokslut602 051 463