Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. Utbildningsstyrelsens omkostnader
              03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen
              21. Internationellt samarbete
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter
              53. Vissa understöd som föranleds av invandrare
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 226 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Medlemsavgift till Unesco1 440 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa38 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO118 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM21 000
Utgifter föranledda av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI30 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond320 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet21 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk30 000
Finlands finansiella bidrag till WADA77 000
Medlemsavgift till OECD/INES29 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet16 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal som gäller kulturleder7 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS)19 000
Sammanlagt2 226 000

2019 budget2 226 000
2018 budget2 226 000
2017 bokslut2 099 929