Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
              51. Understöd till nödställda
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
              67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen
              68. Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen
              95. Kursfluktuationer
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 76 060 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget26 510 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget8 756 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor17 959 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN2 816 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW)310 000
Medlemsavgift till Europarådet3 510 000
Medlemsavgift till OECD3 232 000
Medlemsavgift till WTO794 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar5 285 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader515 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC)1 150 000
Övriga medlemsavgifter och finansiella bidrag5 223 000
Sammanlagt76 060 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring från moment 24.01.74500
Sparbeslut-10 000
Nivåförändring-4 486
Sammanlagt-13 986

2019 budget76 060 000
2018 budget90 046 000
2017 bokslut86 992 000