Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              01. Omkostnader för statsrådets kansli
              02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare
              03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen
              04. Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare
              22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
              24. Finlands EU-ordförandeskap
              25. Sunda lokaler 2028
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 60 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löneutgifter för och ersättningar till nödvändig visstidsanställd extra personal motsvarande högst 220 årsverken i anknytning till Finlands EU-ordförandeskap samt till övriga konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på förberedelserna inför EU-ordförandeskapet

2) till utgifter för planering och genomförande av möten som ordnas under ordförandeskapet och av andra motsvarande tillställningar som direkt anknyter till Finlands EU-ordförandeskap.

Dispositionsplan (euro)

  
1. Lönekostnader för fler anställda samt andra konsumtionsutgifter35 500 000
2. Mötesutgifter24 500 000
Sammanlagt60 000 000

Förklaring: Finland är ordförande för Europeiska unionens råd 1.7—31.12.2019. Av anslaget betalas centraliserat de utgifter som orsakas av ordförandeskapet och förberedelserna inför ordförandeskapet, såsom personal- och utbildningsutgifter, reseutgifter samt utgifter som orsakas av planering och genomförande av möten och andra tillställningar som anknyter till EU-ordförandeskapet.

De extrauppgifter i anslutning till tryggande av säkerheten som orsakas polisen och Gränsbevakningsväsendet under Finlands ordförandeskap betalas av anslaget under respektive moment under inrikesministeriets huvudtitel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finlands EU-ordförandeskapsperiod53 200
Sammanlagt53 200

2019 budget60 000 000
2018 budget6 800 000
2017 bokslut200 000