Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              01. Omkostnader för riksdagens kansli
              02. Omkostnader för den grundliga renoveringen
              29. Mervärdesskatteutgifter
              51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna
              70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt
              (74.) Grundlig renovering av riksdagens byggnader
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 503 000 euro.

Anslaget får användas till sådana kostnader för återställande av tillfälliga utrymmen, säkerhetsupphandlingar, lokalhyror, kostnader för reparation och underhåll av inventarier, mindre efterarbeten vid entreprenader, kompletterande anskaffningar av inventarier och textilier, försäkringar under byggfasen, expert- och planeringskostnader samt flytt- och transportkostnader som orsakas av den grundliga renoveringen.

Förklaring: Av anslaget anvisas preliminärt fastighetsbyrån 1 453 000 euro och säkerhetsavdelningen 50 000 euro för efterarbeten i samband med den grundliga renoveringen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-979
Sammanlagt-979

2019 budget1 503 000
2018 budget2 482 000
2017 bokslut5 877 923