Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
         01. Ränteinkomster
         03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
              01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
         04. Andel i statens penninginstituts vinst
         05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktierPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 883 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter som utdelningsinkomst från statens aktieinnehav, som kapitalåterbäring samt av inkomster av försäljning av statens aktier. Den allmänna utgångspunkten för utdelningspolitiken är att statsbolag och intressebolag betalar utdelning som mätt i utdelning per resultat motsvarar börsbolagens normala nivå.


2019 budget1 883 000 000
2018 budget2 404 000 000
2017 bokslut1 745 662 107