Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
              (03.) Banskatt
              04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
              05. Vissa avgifter för trafiken
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgifter
              09. Övriga skatteinkomster
              10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
              11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
              12. Skatt för strålningsverksamhet
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

06. FarledsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 48 400 000 euro.

Förklaring: Farledsavgiften grundar sig på lagen om farledsavgift (1122/2005), enligt vilken det för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde ska betalas farledsavgift till staten.

Halveringen av farledsavgiften fortsätter 2019—2020. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om farledsavgift. Uppskattningen av intäkterna av farledsavgiften 2019 baserar sig på det uppskattade utfallet för 2018, nämligen 47,9 miljoner euro. Utöver detta har trafiken 2019 beräknats öka med 2,2 %, vilket ökar intäkterna med ca 1,1 %.


2019 budget48 400 000
2018 budget47 400 000
2017 bokslut47 366 426