Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              04. Punktskatt på alkoholdrycker
              05. Punktskatt på läskedrycker
              07. Energiskatter
              08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Punktskatt på tobakPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 126 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 58,00 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 248,00 euro per 1 000 stycken. I punktskatt på cigarrer och cigariller tas det ut 0,015 euro per styck och därtill 34 % av detaljhandelspriset, dock minst 0,25 euro per styck. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 51,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 39,00 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 151,00 euro per kilogram. För andra produkter som innehåller tobak och för cigarettpapper tas det därtill ut 60 % av detaljhandelspriset. Punktskatten på vätskor för elektroniska cigaretter är 0,30 euro per milliliter.

Tobaksskatten höjs i överensstämmelse med statsminister Sipiläs regeringsprogram stegvis åren 2016—2019. Höjningarna görs halvårsvis och den senaste skattehöjningen trädde i kraft den första juli 2018. I enlighet med gällande lagstiftning höjs tobaksskatten även 2019 två gånger, den 1 januari 2019 och den 1 juli 2019. Sedan ingången av 2017 omfattas även vätskor som används i elektroniska cigaretter av punktskatten på tobak. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har konsumtionen av skattebelagda tobaksprodukter minskat med ca 20 % från 2008 till 2017.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

 2017
bokslut
2018
budget
2019
budgetprop.
    
Cigaretter841915984
Övriga tobaksprodukter113127142
Sammanlagt9541 0421 126

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2019 budget1 126 000 000
2018 budget1 042 000 000
2017 bokslut953 811 217