Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
         10. Förvaltning
         20. Teknologi- och innovationspolitik
         30. Företagspolitik
         40. Konsument- och konkurrenspolitik
              21. Konsumentverkets omkostnader
              26. Konkurrensverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
            (50.) Internationaliseringspolitik
         60. Energipolitik
         70. Ägarpolitik
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
       37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2018

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 511 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster .

Anslaget får även användas för avlöning av projektpersonal vid Konsumentverket, för utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och för produktion av material.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 200 000 euro i syfte att trygga verksamhetsförutsättningarna. Den ersättning som betalas för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning bestäms enligt de grunder som handels- och industriministeriet fastställt så att ersättningen motsvarar de ändamålsenliga utgifter som föranleds av produktionen av tjänsterna. Ersättningen betalas till en kommun eller annan serviceproducent som ingått avtal med länsstyrelsen. Konsumentverket sköter utbetalningen av ersättningen till kommunerna och länsstyrelsen till övriga serviceproducenter.

De ekonomiska rådgivarna och skuldrådgivarna har ca 31 000 kundmöten per år. Allt större uppmärksamhet fästs vid att förebygga uppkomsten av överskuldsättningsproblem genom att ortvisa nätverk för ekonomisk rådgivning byggs upp. Förebyggande upplysning och ekonomisk rådgivning är viktiga när det gäller att klara upp överskuldsättningsproblem och rehabilitera gäldenärerna för en återgång till arbetslivet. Hittills har man huvudsakligen skött endast skuldarrangemang. Under 2005 inledde enheterna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning systematisk planering och delvis också genomförande av den ekonomiska rådgivningen inom sina områden.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer handels- och industriministeriet preliminärt upp följande resultatmål för verksamheten för 2007:

Effektivitet

Resultatet av verksamheten


2007 budget4 511 000
2006 budget4 311 000
2005 bokslut5 311 000