Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2004 talousarvioksi
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
            07. Siirto valtion eläkerahastosta
            25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista
            28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
            29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
            30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
            49. Tullilaitoksen tulot
            51. Metallirahatulot
            63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
            87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta
            90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
            91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen
            99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Statsbudgeten 2017

49. Tullilaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 9 322 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tullilakiin (1466/1994) sekä valtiovarainministeriön asetukseen tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta (1315/2001).

Tulojen arvioitu kertymä:
  
Julkisoikeudelliset suoritteet4 503 000
Liiketaloudelliset suoritteet1 139 000
Muu maksullinen palvelutoiminta2 730 000
Muut tulot950 000
Yhteensä9 322 000


2004 talousarvio9 322 000
2003 talousarvio8 359 000
2002 tilinpäätös8 969 028