Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Statsbudgeten 2017

60. MetsätalousPDF-versio

42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha käytetään metsäkeskusten tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista aiheutuviin menoihin, jotka liittyvät tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettuun lakiin (1085/2008) sekä kestävän metsätalouden rahoituslakiin (544/2007).


2009 lisätalousarvio150 000
2009 talousarvio47 518 000
2008 II lisätalousarvio2 380 000
2008 talousarvio42 909 000
2007 tilinpäätös44 173 000