Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2008 (RP 62/2007 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01.  (33.01, delvis, 03, 04, 12 och 14) Förvaltning
       02.  (33.05, 06, delvis, 09, 10, 11, delvis och 33, delvis) Tillsyn
       03.  (33.01, delvis, 02, 07, delvis, 08, delvis och 11, delvis ) Forskning och utveckling
       10.  (33.15, 28, delvis och 35.30, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader
       20.  (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa
       30.  (33.18) Sjukförsäkring
       40.  (33.16, 19, 20 och 28, delvis) Pensioner
            51.  (33.19.51) Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
            52.  (33.19.52) Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
            55.  (33.16.60) Allmän familjepension
            57.  (33.28.51) Särskilt understöd till invandrare
            60.  (33.19.60) Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen
       50.  (33.21, 22, 23 och 92, delvis) Stöd till veteranerna
       60.  (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       70.  (33.07, delvis, 08, delvis, 13 och 53) Främjande av hälsa och funktionsförmåga
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2017

57. (33.28.51) Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 22 900 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 23 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av anslagsbehovet.


2008 budget22 900 000
2007 budget21 100 000
2006 bokslut18 690 000