Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2008 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30.  (29.30 ja 29.20, osa) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
         40. Ammattikorkeakouluopetus
              20.  (29.40.22) Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot
              21.  (29.40.25) Ammattikorkeakoulujen kehittäminen
              30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin
         50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
         60. Tiede
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2017

20. (29.40.22) Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 950 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ammattikorkeakoulujen tietoyhteyksien ja -verkon rahoittamiseen, ammattikorkeakoulujen seurannan ja arvioinnin tietokannan, ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän, ammattikorkeakoulujen arviointien sekä ammattikorkeakoulujen muiden vastaavien yhteisten menojen keskitettyyn rahoittamiseen ja

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
   
1.Ammattikorkeakoulujen tietoyhteydet ja -verkot (FUNET) sekä tietotekniikan ja laskennan asiantuntijapalvelut1 640 000
2.Ammattikorkeakoulujen seurannan ja arvioinnin tietokanta (AMKOTA)750 000
3.Ammattikorkeakoulujen arviointi560 000
Yhteensä2 950 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Siirto momentille 29.01.02 (sis. 2 htv)-850
Siirto momentille 29.50.02-10
Toiminnan laajuuden muutos500
Yhteensä-360


2008 talousarvio2 950 000
2007 talousarvio3 310 000
2006 tilinpäätös4 386 000