Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       50. Stöd till veteranerna
            56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner

Statsbudgeten 2017

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 11 637 000 euro.

Förklaring: Av tillägget föranleds 2 977 000 euro av tillägg som anvisas för rehabilitering och 8 660 000 euro av tillägg som anvisas för tjänster som stöder boende i hemmet.


2017 II tilläggsb.11 637 000
2017 budget37 688 000
2016 bokslut17 988 000
2015 bokslut20 988 000