Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       80. Överföringar till landskapet Åland
            30. Avräkning till Åland
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2017

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 910 000 euro.

Förklaring: Av tillägget föranleds 4 710 000 euro av en förändring av de beräknade inkomster som i statsbudgeten för 2017 ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), och 2 200 000 euro av den slutliga utjämning för 2016 som fastställts av Ålandsdelegationen.


2017 II tilläggsb.6 910 000
2017 I tilläggsb.2 168 000
2017 budget224 576 000
2016 bokslut219 560 594
2015 bokslut220 775 638