Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     15. Lån
       03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
            01. Nettoupplåning och skuldhantering
   Anslag

Statsbudgeten 2017

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet dras det av 1 028 090 000 euro.

Förklaring: Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 1 028 090 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 4 429 979 000 euro år 2017. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 4 379 979 000 euro år 2017.

Inkomster och utgifter (mn euro)

  
Inkomster 
Nettoupplåning till nominellt värde4 430
Utgifter 
Emissionsförluster (netto)-40
Kapitalförluster (netto)-10
Nettoinkomster4 380

2017 II tilläggsb.-1 028 090 000
2017 I tilläggsb.-178 078 000
2017 budget5 586 147 000
2016 bokslut2 473 716 053
2015 bokslut4 405 769 398