Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
            90. Avkastning av penningspelsverksamhet
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

90. Avkastning av penningspelsverksamhet

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 11 637 000 euro.

Förklaring: Tillägget beror på intäktsföring av Penningautomatföreningens outnyttjade medel. Medlen anvisas för rehabilitering av frontveteraner.


2017 II tilläggsb.11 637 000
2017 I tilläggsb.5 500 000
2017 budget449 163 000
2016 bokslut426 788 000
2015 bokslut426 288 000