Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
            03. Bilskatt
            05. Överlåtelseskatt
            08. Avfallsskatt
     12. Inkomster av blandad natur
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

05. ÖverlåtelseskattPDF-versio

Under momentet dras det av 50 000 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av den uppdaterade inkomstprognosen på basis av uppgifterna över influtna belopp år 2017. Inkomstposten har sänkts på grund av att skatteinflödet under april—augusti varit mindre än beräknat.


2017 II tilläggsb.-50 000 000
2017 budget817 000 000
2016 bokslut857 627 681
2015 bokslut783 535 939