Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
       08. Punktskatter
            01. Punktskatt på tobak
            04. Punktskatt på alkoholdrycker
       10. Övriga skatter
     12. Inkomster av blandad natur
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

01. Punktskatt på tobakPDF-versio

Under momentet dras det av 58 000 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av att de belopp som influtit under början av året varit mindre än beräknat.


2017 II tilläggsb.-58 000 000
2017 budget998 000 000
2016 bokslut974 899 332
2015 bokslut880 851 169