Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
            01. Mervärdesskatt
            02. Skatt på vissa försäkringspremier
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     12. Inkomster av blandad natur
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

01. MervärdesskattPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 158 000 000 euro.

Förklaring: Bedömningarna av hur det ekonomiska läget och den privata konsumtionen kommer att utvecklas har förbättrats jämfört med den tidigare prognosen.


2017 II tilläggsb.158 000 000
2017 I tilläggsb.186 000 000
2017 budget17 131 000 000
2016 bokslut17 106 964 879
2015 bokslut16 628 487 549