Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
            02. Samfundsskatt
            04. Skatt på arv och gåva
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     12. Inkomster av blandad natur
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2017

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhetPDF-versio

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 810 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av att de förskottskompletteringar för skatteåret 2016 som inflyter under 2017 och förhandsuppgifterna om debiteringen vid den slutliga beskattningen varit större än beräknat. En del av förskottskompletteringarna är av engångsnatur.


2017 II tilläggsb.810 000 000
2017 budget3 567 000 000
2016 bokslut3 267 837 072
2015 bokslut2 761 280 794

04. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 200 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av att det månatliga inflödet varit större än beräknat. Den huvudsakliga orsaken till det ökade månatliga inflödet är den effektiviserade behandlingen av arvs- och gåvoskatteposterna vid Skatteförvaltningen under 2017.


2017 II tilläggsb.200 000 000
2017 I tilläggsb.220 000 000
2017 budget510 000 000
2016 bokslut522 259 779
2015 bokslut630 918 741