Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
            01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
            02. (29.01.02, 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot
            (03.) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
            04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
            21. Kansainvälinen yhteistyö
            22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
            29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            50. Eräät avustukset
            51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
            52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
            53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset
            66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
       10. (29.10 ja 30, osa) Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
       20. (29.20 ja 30, osa) Ammatillinen koulutus
          (30.) Aikuiskoulutus
       40. (29.40 ja 30, osa) Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 114 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) muuttamisesta.

Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.


2017 talousarvio114 000 000
2016 talousarvio114 000 000