Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2018  

  2017  

  2016  

  2015  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

03. AutoveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 853 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 4,4—50 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta kevennetään hallituskaudella yhteensä n. 182 milj. euroa. Ensimmäinen veronkevennys tuli voimaan vuoden 2016 alusta ja seuraavat kevennykset tulevat voimaan asteittain vuosien 2017, 2018 ja 2019 alussa. Veronkevennyksen asteittaisella voimaantulolla pyritään hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään kertaluonteisen suuren veromuutoksen aiheuttamia autokaupan markkinahäiriöitä ja varastoarvojen äkillistä alenemista sekä kuluttajien kannalta epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

Suomessa määräaikaisesti käytettävien leasing- ja vuokra-autojen verotusmenettelyä muutettaan vuoden 2017 alusta lähtien siten, että ensirekisteröinnin yhteydessä on mahdollista hakea ennakkoon ajoneuvojen viennistä ulkomaille maksettavaa palautusta. Samalla vientipalautuksen saamisen edellytykset lievenevät. Muutoksen vaikutuksen autoveron tuottoon arvioidaan olevan vähäinen.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan n. 112 000 kpl vuonna 2016. Vuonna 2017 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan muutamalla tuhannella kappaleella vuodesta 2016.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

 20152016 ennuste2017 ennuste
 kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
       
Uudet henkilöautot105 7006 900112 0006 400116 0005 700
Uudet pakettiautot11 2005 50012 0005 30012 0005 100

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2015 oli 124 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Laskun odotetaan edelleen kiihtyvän autoverotuksessa tehtävien kevennysten johdosta. Keskimääräisten päästöjen lasku pienentää verokertymää veroprosentin määräytyessä päästöjen perusteella. Käytettynä maahantuotujen autojen autoveroon liittyvien palautusten arvioidaan vaikuttavan verotuottoihin lähivuosina.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

 2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
ennuste
    
Henkilöautot817766779
Pakettiautot666867
Moottoripyörät111512
Muut ajoneuvot585
Autoveron palautukset-15-18-10
Yhteensä884839853

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 60 milj. euroa.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan n. 87 milj. euroa vuonna 2017.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

 2015
tilinpäätös
2016
ennuste
2017
ennuste
    
Muuttoautojen verotuki1288
Taksien verotuki121212
Invalidien autoverotuki444
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet636363
Yhteensä918787

2017 talousarvio853 000 000
2016 talousarvio839 000 000
2015 tilinpäätös884 127 174

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 853 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 52 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu sekä ajoneuvojen myyntimäärän että keskimääräisen veromäärän ennusteen kasvusta.


2017 I lisätalousarvio52 000 000
2017 talousarvio853 000 000
2016 tilinpäätös963 541 452
2015 tilinpäätös884 127 174

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 52 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 32 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu alkuvuoden ennakoitua korkeammista kertymätiedoista.


2017 II lisätalousarvio32 000 000
2017 I lisätalousarvio52 000 000
2017 talousarvio853 000 000
2016 tilinpäätös963 541 452
2015 tilinpäätös884 127 174

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 32 000 000 euroa.