Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
              01. Arvonlisävero
              02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
              03. Apteekkimaksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 304 050 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valmisteverojärjestelmän kautta maksettavaan

1) maatalouden tukeen

2) alusliikenteen tukeen

3) sähkön tuotannon tukiin

4) energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen

5) verottomasta käytöstä johtuviin palautuksiin.

Selvitysosa: Määräraha perustuu seuraaviin säädöksiin:

1) maatalouden tuki: laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta (1403/2010)

2) alusliikenteen tuki: laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994 9 § 4 kohta)

3) sähkön tuotannon tuet: laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996 8 §)

4) energiaintensiivisten yritysten veronpalautus: laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1168/2002 8 a §)

5) verottomasta käytöstä johtuvat palautukset: laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994 9 § 2, 3, 5, 6 kohdat), laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996 12 § 1 mom. ja 21 § 1 mom.).

Sähkön tuotannon tukien maksaminen siirtyi pois Tullilta 1.1.2011 alkaen mutta jälkitarkastuksista aiheutuvia korjauksia voidaan joutua maksamaan vuoteen 2013 saakka.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta kasvatettiin 120 milj. eurolla vuoden 2012 alusta alkaen.

Maataloudelle maksettavaa tukea muutetaan vuonna 2014 ympäristöohjaavammaksi siten, ettei sille palauteta enää hiilidioksidiveron osuutta. Budjettitalouteen muutos vaikuttaa vuonna 2015.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
1. Maatalouden tuki50 000 000
2. Alusliikenteen tuki4 000 000
3. Sähkön tuotannon tuet50 000
4. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus200 000 000
5. Verottomasta käytöstä johtuvat palautukset50 000 000
Yhteensä304 050 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Menoarvion päivitys vuoden 2013 tasolle48 250
Yhteensä48 250

2013 talousarvio304 050 000
2012 talousarvio255 800 000
2011 tilinpäätös83 644 219