Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2002 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
            20. Ajoneuvohallintokeskuksen tulot
            24. Tiehallinnon sekalaiset tulot
            30. Merenkulkulaitoksen tulot
            40. Radanpidon tulot
            70. Viestintäviraston tulot
            99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

70. Viestintäviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 417 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää toimintamenomäärärahojen vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu. Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenneministeriön päätökseen Telehallintokeskuksen maksuista (1155/1998) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998). Viestintäviraston tulostavoitteet on esitetty luvussa 31.70.

Menojen ja tulojen erittely:
  
Bruttomenot27 413 000
Maksullisen toiminnan erillismenot27 413 000
Bruttotulot27 830 000
Maksullisen toiminnan tulot27 820 000
— julkisoikeudelliset suoritteet27 796 000
— muut suoritteet24 000
Muut tulot10 000
Nettotulot417 000


2002 talousarvio417 000
2001 talousarvio173 570
2001 I lisätalousarvio
2000 tilinpäätös2 199 859