Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
              20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
              31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen
              43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset
              48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

21. EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2005—2007

  v. 2005
tilinpäätös
1000 €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2007
esitys
1000 €

Muutos 2006—2007
  1000 €%
       
01.Kansanedustajat19 117 20 820 21 7759555
21.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)19 117 20 820 21 7759555
02.Eduskunnan kanslia53 529 61 254 66 9985 7449
21.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)49 836 56 554 59 4982 9445
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 693 4 700 5 20050011
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 2 3002 3000
09.Valtiontilintarkastajat 1 449 1 737 239- 1 498- 86
21.Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha) 1 449 1 737 239- 1 498- 86
14.Eduskunnan oikeusasiamies 3 807 4 545 4 7782335
21.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 3 807 4 545 4 7782335
30.Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos 1 6501 6500
21.Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 5001 5000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1501500
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto11 394 12 521 13 2287076
21.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 996 12 093 12 7436505
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 398 428 4855713
99.Eduskunnan muut menot 3 447 3 603 3 681782
21.Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (arviomääräraha) 3 447 3 603 3 681782
 Yhteensä92 744104 480112 3497 8698