Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
              01. Arvonlisävero
              02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
              03. Apteekkimaksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

Ramarna för valperioden och odelad reservering

Enligt det beslut om ramarna för valperioden som fattades i maj 2003 är anslagsramen 28 049 miljoner euro för år 2004. Efter de tekniska preciseringar och de justeringar motsvarande ändringen av budgetens struktur som genomförts i samband med beredningen av budgeten och tillläggsbudgetpropositionen för år 2004 är ramens storlek 28 089 miljoner euro för år 2004. I tillläggsbudgetpropositionen föreslås ett tillägg på 92 miljoner euro till anslagen för ramen. I budgeten och tilläggsbudgetpropositionen för 2004 har som anslag för ramen budgeterats 27 864 miljoner euro för år 2004, vilket är 225 miljoner euro under ramanslagsnivån (s.k. odelad reservering).

Regeringen känner redan till flera utgiftsbehov som är motiverade men som bör prövas, men ännu i detta skede har man förhållit sig avvisande till dem. Genom detta förfarande strävar regeringen efter att ställa alla utgiftsbehov i en likadan ställning och kunna bedöma dem samtidigt i samband med höstens tilläggsbudget. Då kan man också bättre se budgetekonomins helhetssituation år 2004 och försäkra sig om att ramen räcker till för oundvikliga, oförutsedda utgifter som uppkommer under årets gång.