Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet
            51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
            54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

40. EläkkeetPDF-versio

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu vakuutusmaksutuoton alenemisesta.


2013 IV lisätalousarvio4 000 000
2013 talousarvio580 000 000
2012 tilinpäätös564 900 000
2011 tilinpäätös532 200 000

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu maatalousyrittäjien eliniän pidentymisen huomioimisesta tapaturmavakuutuskustannuksissa.


2013 IV lisätalousarvio1 600 000
2013 talousarvio15 761 000
2012 tilinpäätös15 020 000
2011 tilinpäätös15 215 168