Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 lisätalousarvioksi
      Yhteenveto
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       01. Sisäasiainministeriö
       02. Ulkomaalaisvirasto
       05. Lääninhallitukset
       06. Rekisterihallinto
       07. Kihlakunnat
       75. Poliisitoimi
       80. Pelastustoimi
       90. Rajavartiolaitos
       97. Avustukset kunnille
       98. Alueiden kehittäminen
            43. Maakunnan kehittämisraha
            62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 27 076 000 eurosta 27 567 000 euroon.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n ohjelmakauden 1995—1999 sitoumusten maksamiseen.

Selvitysosa: Myöntämisvaltuuden kasvu 491 000 eurolla aiheutuu tavoite 1- ja 2-ohjelmien purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleenbudjetoinnista, tavoite 1- ja 2-ohjelmien teknisen avun hallinnonaloittaisen jakauman tarkistuksesta sekä Urbact- ja ESPON 2006 -ohjelmien valtion vastinrahoitusosuuden lisätarpeista sisäasiainministeriön hallinnonalalla.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2003 lisätalousarvio
2003 talousarvio23 460 000
2002 tilinpäätös24 282 709
2001 tilinpäätös18 382 774