Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
              50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen
              51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö
              52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 17 523 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorten työpajatoiminnan tukemiseen

2) etsivään nuorisotyöhön

3) yhteiskuntatakuun toimeenpanoon sekä siihen liittyvään työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön.

Selvitysosa: Yhteiskuntatakuun toimeenpanoon sisältyy nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön lisäksi myös nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen kuuluvan monialaisen viranomaisyhteistyön kehittämistä.

Määrärahan arvioitu käyttö
  
Työpajatoiminnan tukeminen8 023 000
Etsivä nuorisotyö2 500 000
Nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano7 000 000
Yhteensä17 523 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Menosäästö (HO)-3 000
Nuorten yhteiskuntatakuu ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta (HO)5 000
Nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano (HO)7 000
Kertaluontoisen erän poistuminen -4 800
Yhteensä4 200

Momentin nimike on muutettu.


2012 talousarvio17 523 000
2011 talousarvio13 323 000
2010 tilinpäätös18 023 000