Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Määrärahat
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2011

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2011 lisätalousarvioksi.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 227 milj. eurolla. Ansio- ja pääomatuloverojen arviota ehdotetaan alennettavaksi 291 milj. eurolla johtuen siitä, että verovuoden 2011 ansio- ja pääomatuloverojen tilityksiin sovellettavan valtion jako-osuuden arvioidaan olevan noin prosenttiyksikön pienempi kuin syksyllä 2010 ennakoitiin. Muista lainoista kertyvien korkotulojen arviota korotetaan 44 milj. eurolla ja arviota muista lainoista maksettavista lyhennyksistä 21 milj. eurolla.

Määrärahat

Fingrid Oyj:n osakkeiden hankintaan ja hankinnasta aiheutuviin menoihin ehdotetaan 385 milj. euroa. Valtio ostaisi yhdessä Ilmarisen kanssa Fortum Power and Heat Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n omistamat Fingridin A-sarjan osakkeet. Tämän seurauksena valtion osakeomistus nousisi 53,1 prosenttiin Fingrid Oyj:n osakekannasta.

Latvian valtiolle osoitettua lainaa ei nostettu vuonna 2010, joten 324 milj. euroa ehdotetaan budjetoitavan uudelleen vuodelle 2011. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän hankintavaltuuteen ehdotetaan yhteensä 31,3 milj. euroa. Asia sisältyi valtioneuvoston edelliseen kehyspäätökseen, mutta jäi pois talousarvioesityksestä. Monitoimialuksen valmistumisen viivästyttyä ja viimeisten maksuerien siirryttyä vuoden 2011 puolelle ehdotetaan vuonna 2010 käyttämättä jääneen 3,1 milj. euron määrärahan uudelleen budjetointia.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 227 milj. euron vähennykset ja määrärahojen 715 milj. euron lisäykset huomioon ottaen vuoden 2011 nettolainanottoa ehdotetaan lisättäväksi 941 milj. eurolla. Valtion nettolainanotto on siten tänä vuonna 9,0 mrd. euroa. Sen seurauksena valtionvelan määräksi vuoden 2011 lopussa arvioidaan 84 mrd. euroa, mikä on n. 44,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2009
Tilinpäätös
2010
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2011
Hyväksytty
talousarvio
2011
Hallituksen
esitys
2011
Yhteensä
      
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
46 89751 74550 52771551 242
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 8721 9201 933-1 933
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
-----
— Nettokuoletukset-----
— Velanhallinta-----
      
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
37 53440 47342 456-22742 230
— Verotulot31 53432 35135 830-29135 539
— Muut tulot6 0008 1226 626646 690
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö-----
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
10 26411 2728 0719419 012
— Nettolainanotto10 42611 3228 1219419 062
— Siirto valtionvarastosta valtion ydinjätehuoltorahastoon-180----
— Velanhallinta18-50-50--50

Vaalikauden kehys

Menokehys vuodelle 2011, sisältäen 300 milj. euron lisätalousarviovarauksen, on 38 093 milj. euroa. Tasossa on otettu rakennekorjauksena huomioon momentin 35.10.70 määrärahan uudelleenbudjetointi.

Vuoden 2011 kehykseen kuuluvat määrärahat ovat lisätalousarvioesityksen jälkeen yhteensä 37 792 milj. euroa, joten jakamaton varaus myöhemmin vuoden aikana ilmeneville määrärahatarpeille on n. 300 milj. euroa. Lisätalousarvioesityksen määrärahat ovat lähinnä uudelleenbudjetointeja tai finanssisijoituksia, joten ne eivät vaikuta jakamattomaan varaukseen.

Lisäksi vuoden 2010 lisätalousarviovarauksesta jäi käyttämättä 262 milj. euroa, josta hallitusohjelman kehyssäännön mukaan enintään 100 milj. euroa voidaan käyttää tänä vuonna kertaluonteisiin menoihin kehyksen estämättä.

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
 PääluokkaHyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta133 253 000-133 253 000
22.Tasavallan presidentti21 837 000-21 837 000
23.Valtioneuvoston kanslia79 285 000-79 285 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 268 352 000-1 268 352 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala836 350 000-836 350 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 325 426 000-1 325 426 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 856 293 000-2 856 293 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala15 293 918 000326 981 00015 620 899 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 729 748 000-6 729 748 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 832 069 000-141 0002 831 928 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
2 059 339 000-2 059 339 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala
3 316 409 000384 840 000 3 701 249 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala11 518 334 000-11 518 334 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala323 228 0003 105 000326 333 000
36.Valtionvelan korot1 933 000 000-1 933 000 000
Yhteensä50 526 841 000714 785 00051 241 626 000

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
 OsastoHyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot35 830 174 000-291 000 00035 539 174 000
12.Sekalaiset tulot4 703 129 000-141 0004 702 988 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset1 752 080 00043 600 0001 795 680 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)170 833 00020 970 000191 803 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)42 456 216 000-226 571 00042 229 645 000
     
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta8 070 625 000941 356 0009 011 981 000
Yhteensä50 526 841 000714 785 00051 241 626 000