Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposter
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Domstolarnas omkostnader
        Utgifter i anslutning till mottagande av asylsökande
        Försvarsanslag
        Lån till Lettland
        Senatfastigheter
        Yrkesutbildning
        Statlig finansiering av universiteten
        Miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget
        Bastrafikledshållning och trafikprojekt
        Tillsynsuppgifter inom jordbruket
        Kapitalisering av Finlands Industriinvestering
        Finansiering för Folkpensionsanstalten
        Naturcenterprojekt
        Anslagsökningar för miljöskyddet
        IT-projekt och IT-anskaffningar
        Justering av vissa anslag
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget

Det föreslås att bevillningsfullmakterna för miljöstödet, kompensationsbidraget och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget ska höjas med sammanlagt 85,2 miljoner euro. Det föreslås inte något tilläggsanslag på grund av de höjda fullmakterna. Höjningarna föranleds av att en liten ökning av åkerarealen på en gårdsbruksenhet får till följd att hela åkerarealen och det stöd som utbetalats för den bokförs som en ny förbindelse och en ny fullmakt. I stället förverkligas inte den tidigare bundna fullmakten, och det uppstår inga utgifter för den. Syftet är att framförhållningen i fråga om förändringar i arealen ska förbättras och stödsystemet utvecklas så, att fullmakterna i fortsättningen kan dimensioneras så att de är tillräckliga redan i samband med uppgörandet av budgeten.