Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Vuoden 2010 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT773 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut773 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä773 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT30 000 000
29.Opetusministeriön hallinnonala30 000 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista, lisäystä30 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET-2 000 000
01.Korkotulot-2 000 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille, vähennystä-2 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT-721 700 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat90 000 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille, lisäystä90 000 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-811 700 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-811 700 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

79 300 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 24euroa
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-300 000
10.Kriisinhallinta-300 000
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), vähennystä-300 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 500 000
20.Rajavartiolaitos1 000 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
40.Maahanmuutto500 000
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA7 065 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto1 265 000
29.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä1 265 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta5 800 000
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 800 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-
20.Palvelut valtioyhteisölle-
88.Senaatti-kiinteistöt-
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA42 050 000
20.Ammatillinen koulutus4 400 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä4 400 000
30.Aikuiskoulutus4 650 000
30.Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä1 350 000
32.Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä3 300 000
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus5 833 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä5 833 000
80.Taide ja kulttuuri11 550 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä11 550 000
90.Liikuntatoimi7 500 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä7 500 000
91.Nuorisotyö8 117 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä5 117 000
51.Nuorten työpajatoiminta, ehkäisevä huumetyö sekä tunnustuspalkinnot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA500 000
10.Maaseudun kehittäminen500 000
55.Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä500 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA-
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut-
46.Alusinvestointien ympäristötuki-
66.Yhteysaluspalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v)-
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA38 650 000
01.Hallinto1 000 000
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
20.Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen3 000 000
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-120 000
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä120 000
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka33 735 000
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000
46.Laivanrakennuksen innovaatiotuki
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä31 735 000
81.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka915 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä915 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA3 460 000
20.Työttömyysturva3 460 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä-3 730 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha), lisäystä430 000
53.Valtionosuus työttömien koulutusetuuksista (arviomääräraha), lisäystä6 760 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA-13 625 000
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu375 000
20.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä375 000
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen-14 000 000
56.Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha), vähennystä-14 000 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon

Määrärahojen kokonaismäärä:

79 300 000