Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2009
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2009

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-3 226 700 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-2 256 000 000
01.Skatt på inkomst, minskning-2 231 000 000
02.Källskatt på ränteinkomster, minskning-80 000 000
03.Skatt på arv och gåva, tillägg55 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning-832 000 000
01.Mervärdesskatt, minskning-832 000 000
08.Acciser15 000 000
04.Skatt på alkoholdrycker, tillägg15 000 000
10.Övriga skatter-154 000 000
03.Bilskatt, minskning-69 000 000
05.Överlåtelseskatt, minskning-80 000 000
08.Avfallsskatt, minskning-5 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur300 000
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg300 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR-33 428 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde596 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg596 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde7 667 000
10.Domstolarnas inkomster, tillägg5 000 000
20.Utsökningsavgifter, tillägg2 667 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde55 000
98.Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, tillägg55 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 500 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg2 500 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde-13 250 000
20.Servicecentralens inkomster
60.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader, minskning-250 000
70.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, minskning-13 000 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-73 915 000
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, minskning-75 425 000
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskenäringen, tillägg1 510 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde19 919 000
12.Inkomster av banhållningen, tillägg14 287 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg5 632 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde19 000 000
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tilllägg19 000 000
39.Övriga inkomster av blandad natur4 000 000
01.Böter, tillägg4 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST28 000 000
01.Ränteinkomster-32 000 000
07.Räntor på depositioner, minskning-32 000 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst60 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst, tilllägg60 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN2 242 320 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering2 242 320 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg2 242 320 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-989 808 000