Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
            01. Nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään lisäystä 2 242 320 000 euroa.

Selvitysosa: Lisätalousarvio on esityksen mukaan alijäämäinen. Nimellisarvoisen nettolainanottoon merkitään lisäystä 2 242 320 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 10 488 638 000 euroa vuonna 2009. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 10 260 270 000 euroa vuonna 2009.

Tulot ja menot
  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto (netto)10 488 638 000
Menot 
Siirto valtiovarastosta valtion ydinjätehuoltorahastoon-180 368 000
Emissiotappiot (netto)-25 000 000
Pääomatappiot (netto)-23 000 000
Nettotulot10 260 270 000


2009 II lisätalousarvio2 242 320 000
2009 I lisätalousarvio5 606 836 000
2009 talousarvio2 411 114 000