Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)
   Anslag
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2006

Anslag