Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) täydentämisestä
      Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2006

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2006 toista lisätalousarvioesitystä (HE 208/2006 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 19.10.2006, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 397 milj. eurolla. Arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista nostetaan 526 milj. eurolla, mikä aiheutuu Kapiteeli Oyj:n osakkeiden myynnistä. Siirtoa valtion eläkerahastosta ehdotetaan alennettavaksi 129 milj. eurolla. Tuloarvion kohoamisen johdosta Ahvenanmaan tasoitusmaksuun ehdotetaan 1,8 milj. euron lisäystä. Jakamattomaksi varaukseksi kuluvalle vuodelle jää 11 milj. euroa.

Valtionvelan nettokuoletuksia ehdotetaan lisättäväksi 396 milj. eurolla. Ottaen huomioon toinen lisätalousarvioesitys ja sen täydentäminen valtionvelkaa lyhennetään vuonna 2006 756 milj. eurolla.

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
 Tuloarviot
(ilman
nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
(ilman
nettokuoletuksia
ja velanhallintaa)
Nettokuoletukset ja velanhallinta
     
Varsinainen talousarvio39 135 581 000446 039 00039 581 620 000-
I lisätalousarvio991 902 000-446 039 000199 929 000345 934 000
II lisätalousarvioesitys60 547 000-45 779 00014 768 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys397 300 000-1 788 000395 512 000
Yhteensä40 585 330 000-39 829 116 000756 214 000