Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2004 (RP 55/2003 rd)
   Allmän motivering
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag

Statsbudgeten 2004

DETALJMOTIVERING