Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2004 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2004

YHTEENVETOTAULUKOT

Tuloarviot osastoittain vuosina 2002—20041)Tunnus


Osasto
v. 2002
tilinpäätös
milj. €
v. 2003
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2004
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2003—2004
milj. €%11.
Verot ja veronluonteiset tulot
30 158
30 116
30 343
227
1
12.
Sekalaiset tulot
4 972
4 166
4 281
115
3
13.
Korkotulot ja voiton tuloutukset
1 065
892
1 022
130
15
15.
Lainat
158
582
1 419
837
144

Yhteensä
36 353
35 756
37 065
1 309
4

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat pääluokittain vuosina 2002—20041)Tunnus


Pääluokka
v. 2002
tilinpäätös
milj. €
v. 2003
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2004
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2003—2004
milj. €%21.
Eduskunta
84
118
101
- 17
- 14
22.
Tasavallan Presidentti
6
7
8
1
14
23.
Valtioneuvosto
37
41
48
7
17
24.
Ulkoasiainministeriön hallinnonala
698
725
766
41
6
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
570
632
671
39
6
26.
Sisäasiainministeriön hallinnonala
1 302
1 385
1 443
57
4
27.
Puolustusministeriön hallinnonala
1 712
1 952
2 073
121
6
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
5 455
5 048
5 345
296
6
29.
Opetusministeriön hallinnonala
5 437
5 878
6 054
175
3
30.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
2 448
2 589
2 687
98
4
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
1 397
1 647
1 778
131
8
32.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
1 027
983
964
- 19
- 2
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
8 098
8 517
9 364
847
10
34.
Työministeriön hallinnonala
1 984
2 163
2 305
143
7
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
622
643
676
33
5
36.
Valtionvelan korot
3 624
3 427
2 782
- 645
- 19
37.
Valtionvelan vähentäminen
1 010

Yhteensä
35 511
35 755
37 065
1 309
4

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2002—20041)Tunnus


Menolaji
v. 2002
tilinpäätös
milj. €
v. 2003
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2004
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2003—2004
milj. €%01-03
Palkkaukset2)
6
6
6
0
0
04-07
Eläkkeet
2 692
2 842
2 978
136
5
16-18
Puolustusmateriaalin hankkiminen
517
519
573
54
10
21-27
Toimintamenot
6 514
6 600
6 999
398
6
08-15,
19-29 Muut kulutusmenot
1 716
1 834
1 944
110
6
01-29
Kulutusmenot
11 444
11 802
12 499
698
6
30-39
Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym.
5 843
6 320
6 916
596
9
40-49
Valtionavut elinkeinoelämälle
2 615
2 709
2 795
86
3
50-59
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille
6 317
6 469
6 678
208
3
60
Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle
1 694
1 737
1 887
150
9
61-62
EU:n rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion rahoitusosuudet
521
711
717
6
1
63-65
Muut siirrot kotimaahan
200
203
255
52
26
66-68
Siirrot ulkomaille
492
511
550
39
8
69
Siirrot EU:lle
1 123
1 376
1 415
39
3
30-69
Siirtomenot
18 805
20 036
21 213
1 177
6
70-73
Kaluston hankinta
17
25
19
- 6
- 24
74-75
Talonrakennukset
57
41
16
- 25
- 61
76
Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt
40
35
42
7
20
77-79
Maa- ja vesirakennukset
270
319
373
54
17
70-79
Reaalisijoitukset
384
420
451
30
7
80-86
Valtion varoista myönnettävät lainat
83
79
70
- 9
- 11
87-89
Muut finanssisijoitukset
171
3
3
-0
- 0
80-89
Lainat ja muut finanssisijoitukset
254
82
73
- 9
- 11
70-89
Sijoitusmenot
638
502
523
21
4
90-92
Valtionvelan korot
3 610
3 415
2 769
- 646
- 19
93-94
Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta3)
1 010
95-99
Muut ja erittelemättömät menot
5
0
60
60

90-99
Muut menot
4 624
3 415
2 829
- 586
- 17

Yhteensä
35 511
35 755
37 065
1 309
4

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sisältää vain näillä momenttinumerotunnuksilla olevat palkkausmäärärahat, muut sisältyvät toimintamenoihin.

3) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2002200320042003—2004
  varsinainenvarsinainen 
 tilinpäätöstalousarviotalousarviomuutos, %
     
Tulo- ja varallisuusvero12 51912 38212 210-1
Arvonlisävero9 7569 81510 2144
Muut verot7 8847 9197 9190
Muut tulot6 1955 2045 4485
Yhteensä36 35335 32035 7911
Nettolainanotto ja velanhallinta1)-4361 273-
Tuloarviot yhteensä36 35335 75637 0654
     
Kulutusmenot11 44411 80212 4996
Siirtomenot18 80520 03621 2136
Sijoitusmenot6385025234
Muut menot3 6143 4152 829-17
Määrärahat yhteensä34 50135 75537 0654
Valtionvelan vähentäminen2)1 010---
Yhteensä35 51135 75537 0654
Tilinpäätösylijäämä842---

1) Sisältää nettoutettuna 234 milj. euroa velanhallinnan menoja vuonna 2003 ja tuloja 60 milj. euroa vuonna 2004.

2) Sisältää velanhallinnan menoja 350 milj. euroa vuonna 2002.

Kansantalouden kehitys 2000—2004

 20002001*2002*2003**2004**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa130,1135,2139,7141,9146,2
Bruttokansantuote, määrän muutos, %5,11,22,21,42,7
Työttömyysaste, %9,89,19,19,18,8
Työllisyysaste, %66,967,767,767,467,5
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %3,42,61,61,00,7
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %5,55,05,04,14,5