Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2002 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2002

YHTEENVETOTAULUKOT

Menot pääluokittain vuosina 2000—20021)



Tunnus


Pääluokka
v. 2000
tilinpäätös
milj. €
v. 2001
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2001—2002
milj. €%







21.
Tasavallan Presidentti
6
6
6

0
22.
Eduskunta
67
80
88
8
10
23.
Valtioneuvosto
36
38
37
- 2
- 5
24.
Ulkoasiainministeriön hallinnonala
620
664
712
48
7
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
539
526
564
38
7
26.
Sisäasiainministeriön hallinnonala
1 176
1 272
1 313
42
3
27.
Puolustusministeriön hallinnonala
1 691
1 610
1 715
106
7
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
5 035
5 271
5 689
418
8
29.
Opetusministeriön hallinnonala
4 695
5 097
5 478
382
7
30.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
2 224
2 356
2 466
111
5
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
1 434
1 206
1 318
111
9
32.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
932
876
875
- 1
- 0
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
7 277
7 584
8 147
563
7
34.
Työministeriön hallinnonala
1 761
1 944
2 083
139
7
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
647
613
622
9
1
36.
Valtionvelan korot
4 812
4 111
3 767
- 344
- 8
37.
Valtionvelan vähentäminen
5 519
2 453
444
- 2 009
- 82

Menot yhteensä
38 472
35 706
35 326
- 380
- 1

1) Taulukossa menot on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Tulot osastoittain vuosina 2000—20021)



Tunnus


Osasto
v. 2000
tilinpäätös
milj. €
v. 2001
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2001—2002
milj. €%







11.
Verot ja veronluonteiset tulot
30 551
30 276
30 319
42
0
12.
Sekalaiset tulot
5 719
4 495
4 056
- 438
- 10
13.
Korkotulot ja voiton tuloutukset
1 380
779
817
38
5
15.
Lainat
106
155
134
- 22
- 14

Tulot yhteensä
37 756
35 706
35 326
- 380
- 1

1) Taulukossa tulot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Menot taloudellisen laadun mukaan vuosina 2000—20021)



Tunnus


Menolaji
v. 2000
tilinpäätös
milj. €
v. 2001
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2002
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2001—2002
milj. €%







01-03
Palkkaukset2)
64
41
41

0
04-07
Eläkkeet
2 420
2 565
2 696
131
5
16-18
Puolustusvoimien kaluston hankkiminen
646
536
515
- 20
- 4
21-27
Toimintamenot
5 765
5 929
6 409
479
8
08-15,
19-29 Muut kulutusmenot
1 607
1 286
1 491
205
16
01-29
Kulutusmenot
10 502
10 357
11 152
795
8
30-39
Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym.
5 177
5 553
5 951
398
7
40-49
Valtionavut elinkeinoelämälle
2 469
2 534
2 617
83
3
50-59
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille
6 021
6 082
6 428
346
6
60
Siirrot talousarvion ulkopuolisille valtion rahastoille ja kansaneläkelaitokselle
1 348
1 526
1 698
172
11
61-62
Siirrot EU:n rakennerahastoista ja vastaavat valtion rahoitusosuudet
157
577
606
29
5
63-65
Muut siirrot kotimaahan
389
390
338
- 52
- 13
66-69
Siirrot ulkomaille
1 522
1 679
1 854
175
10
30-69
Siirtomenot
17 084
18 340
19 491
1 151
6
70-73
Kaluston hankinta
87
69
56
- 14
- 20
74-76
Talonrakennukset
76
49
51
3
6
77-79
Maa- ja vesirakennukset
397
210
246
36
17
70-79
Reaalisijoitukset
560
328
353
26
8
80-86
Valtion varoista myönnettävät
lainat
68
72
78
6
8
87
Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt
42
50
47
- 3
- 6
88-89
Muut finanssisijoitukset
65
5
3
- 2
- 40
80-89
Lainat ja muut finanssisijoitukset
175
127
128
1
1
70-89
Sijoitusmenot
735
454
481
27
6
90-92
Valtionvelan korot
4 632
4 101
3 758
- 343
- 8
93-94
Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta
5 519
2 453
444
- 2 009
- 82
95-99
Muut ja erittelemättömät menot
1
1
1

- 0
90-99
Muut menot
10 152
6 555
4 202
- 2 352
- 36

Menot yhteensä
38 472
35 706
35 326
- 380
- 1

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sisältää vain näillä momenttinumerotunnuksilla olevat palkkausmäärärahat, muut sisältyvät toimintamenoihin.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 200020012002Muutos %
  varsinainenvarsinainen 
 tilinpäätöstalousarviotalousarvio2001—2002
     
Tulo- ja varallisuusvero13 78812 56613 0174
Arvonlisävero9 47010 0169 894-1
Muut verot7 2937 6957 408-4
Muut tulot7 2045 4305 007-8
Yhteensä37 75635 70635 326-1
     
Kulutusmenot10 50210 35711 1528
Siirtomenot17 08418 34019 4916
Sijoitusmenot7354544816
Muut menot4 6334 1023 759-8
Yhteensä32 95333 25334 8825
Valtionvelan vähentäminen5 5192 453444-82
Määrärahat yhteensä38 47235 70635 326-1
Erotus +/--71700-

Budjettitalouden ja valtiontalouden tasapaino, milj. euroa

 200020012002
 kassalaskelmakassa-arviovarsinainen
talousarvio
    
Budjettitalous   
Tulot37 97735 70335 326
Menot1)34 03134 67635 087
Nettorahoitusylijäämä3 9461 027239
Rahastotalous   
Tulot4 0224 3114 078
Menot1)3 4513 7873 871
Nettorahoitusylijäämä571525207
Valtiontalous2)   
Tulot40 79638 42937 802
Menot1)36 27836 87737 356
Nettorahoitusylijäämä4 5181 552446

1) Ml. velanhallinnan menot, jotka vuosien 2001 ja 2002 budjetissa sisältyvät valtionvelan vähentämiseen.

2) Budjettitalouden ja rahastojen tuloja ja menoja ei voi sellaisinaan laskea yhteen keskinäisten siirtojen vuoksi.